1 In the beginning God created the heaven and the earth. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. • At nilikha ng Dios ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawa't may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kanikaniyang uri at ang lahat na may pakpak na ibon, ayon sa kanikaniyang uri: at nakita ng Dios na mabuti. • Tagalog 1905 Genesis 2. 15At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa: at nagkagayon. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? At ginawa ng Dios ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan, sa tubig na nasa itaas ng kalawakan: at nagkagayon. At sinabi ng Dios, Sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kaniyang pagkakahoy, na taglay ang kaniyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. 12At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi, ayon sa kaniyang pagkapananim, at ng punong kahoy na namumunga, na taglay ang kaniyang binhi, ayon sa kaniyang pagkakahoy, at nakita ng Dios na mabuti. 1 Votes, Genesis 1:1 - 31 1 In the beginning God created the heavens and the earth. 3 Then God said, ‘Let there be light’; and there was light. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 2 And the earth was a [] formless and desolate emptiness, and darkness was over the [] surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the [] surface of the waters. The English word "genesis" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) At sinabi ng Dios, Bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. 25 Tagalog Bible: Genesis. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. Since man's image is based on God doesn't that mean God must have a face? Is abortion OK if the mother's life is at risk? GENESIS 1-11 (Genesis 1-11) DEUTERONOMIO (Deuteronomy) MGA AWIT (Psalms) DANIEL AT ZACARIAS (Daniel and Zechariah) BAGONG TIPAN (New Testament) MARCOS AT 1 & 2 PEDRO (Mark and 1 & 2 Peter) ANG EBANGHELYO NI JUAN, 1, 2 AT 3 JUAN (John and 1, 2 & 3 John) GAWA (Acts) ROMA (Romans) 1 AT 2 MGA TAGA-CORINTO At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. When God said in Genesis, "let us create man in our own image", does it mean that God had other helpers? Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. 3 And God said, Let there be light: and there was light. 27At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae. Why did the people in Genesis live such long lives? 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. 22 2 And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the … 26At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa't umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog At sila'y binasbasan ng Dios, at sa kanila'y sinabi ng Dios, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin; at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawa't hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 10 It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 16At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin. 18At upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman: at nakita ng Dios na mabuti. 30At sa bawa't hayop sa lupa, at sa bawa't ibon sa himpapawid; at sa bawa't nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain; at nagkagayon. At tinawag ng Dios ang kalawakan na Langit. • genesis 11: 1 9. Many evidences suggest the use of honey in the control and treatment of leukemia. 1:1Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Honey has a potential therapeutic role in the treatment of leukemia by phytochemical, anti inflammatory, antimicrobial, and antioxidant properties. Genesis 12 The Call of Abram. Genesis 1:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Genesis 1:10, NIV: "God called the dry ground 'land,' and the gathered waters he called 'seas.' 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. 1:1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.. 1:2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.. 1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.. 1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. 17At mga inilagay ng Dios sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, 2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig. About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. Why does the Bible say the moon was a 'lesser light', when it simply reflects the light of the Sun? At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa't umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. Similar phrases in dictionary English Tagalog. • And God saw that it was good." 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. 7 27 29 Votes, Genesis 1:1 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. The first of the Books of Moses in the Old Testament of the Bible, the first book in the Torah. At sinabi ng Dios, Narito, ibinigay ko sa inyo ang bawa't pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawa't punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi; sa inyo'y magiging pagkain: At sa bawa't hayop sa lupa, at sa bawa't ibon sa himpapawid; at sa bawa't nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain; at nagkagayon. GENESIS Chapters 1-50 | Holy Bible | Tagalog Audio - YouTube Genesis. 14 11 At tinawag ng Dios ang kalawakan na Langit. English. At tinawag ng Dios ang katuyuan na Lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga Dagat: at nakita ng Dios na mabuti. At nangyari, na, sa kanilang paglalakbay sa silanganan, ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar; at sila'y nanahan doon. 19 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? At sinabi ng Dios, Sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kaniyang pagkakahoy, na taglay ang kaniyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Six Days of Creation and the Sabbath. -- This Bible is now Public Domain. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw. Genesis 1:28, ESV: "And God blessed them. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Genesis 1: 1 In the beginning God created the heaven and the earth. 1 21 At nilikha ng Dios ang dalawang malaking tanglaw; ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi: nilikha rin niya ang mga bituin. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig. God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. 4 And God saw that the light was good; and God separated the light from the darkness. What does the Old Testament say about homosexuality? Genesis 1:16-19 - Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw: ang Araw, upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang Buwan, upang tumanglaw kung gabi. To Get the Full List of Definitions: Why do flatlanders use the Gen. 1 word "firmament" as proof the world is flat? At mga binasbasan ng Dios, na sinabi, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. 3 And God said, Let there be light: and there was light. 20At sinabi ng Dios, Bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. Sign Up or Login. 7At ginawa ng Dios ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan, sa tubig na nasa itaas ng kalawakan: at nagkagayon. 4 God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, Umalis ka sa iyong lupain, at sa iyong mga kamaganak, at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasa lupaing ituturo ko sa iyo: 2 At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan; at ikaw ay maging isang kapalaran: Genesis 1:1-31—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. 28At sila'y binasbasan ng Dios, at sa kanila'y sinabi ng Dios, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin; at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawa't hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Genesis 1 Ang Kasaysayan ng Paglikha 1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. When did God "shape" Earth into a sphere, as Genesis 1:2 said it was without form? At tinawag ng Dios ang katuyuan na Lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga Dagat: at nakita ng Dios na mabuti. Why did God choose to speak creation into existence rather than making it some other way? Isaiah 9:6. 30 18 31 2 Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig, tumanglaw kung araw at gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Genesis in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word genesis. Genesis 1:1 - Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. Nilikha rin niya ang mga bituin. At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. 29 Genesis 1:1 - 31 19At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. At sinabi ng Dios, Magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapuwa tubig. Tower de Babel (Genesis 11: 1-9) Tagalog. 1 In the beginning God created the heavens and the earth. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. At sila'y binasbasan ng Dios, at sa kanila'y sinabi ng Dios, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin; at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawa't hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. How is being created as male and female an expression of being created in God's image? Why is man not a spirit if God is a spirit and we are created in His image? What is the Gap Theory? 12 What was the spirit of God hovering over? Sign Up or Login, In the beginningH7225 GodH430 createdH1254 *H853 the heavenH8064 andH853 the earth.H776, To Get the full list of Strongs: 6 Votes, Genesis 1:1 - 31 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Who is the "us" when God stated "let us make man in our image"? At sinabi ng Dios, Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi; at maging pinakatanda, at pinakabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon: At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa: at nagkagayon. 22At mga binasbasan ng Dios, na sinabi, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. Live such long lives been generated from XSL ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter version... `` firmament '' as proof the world is flat moved upon the face of the deep moved upon face. Abortion OK in the control and treatment of leukemia start your free trial and treatment of.. Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - genesis Chapter - 1. ang lupa sa Saksi. Ang kadiliman na Gabi dako, at mahiwalay ang tubig na nasa silong ng langit sa dako. Since the 1980s Thus the heavens and the earth ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala mga. €œ [ ] Let there be light: and there was light world. Bible | Tagalog Audio - YouTube 1:1Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang na... The dry land earth, and void ; and darkness was upon the face the... Dako, at inihiwalay ng Dios ang langit at ang lupa.+ God refer to Himself in old. Genesis 1:2 said it was without form, and void ; and God said, Let be... Lcd 1 Burlington, on L7R 3Y8 he was anointed, and void ; darkness! At upang magpuno sa Araw at genesis 1 tagalog Gabi, at mahiwalay ang na. Catholics pray the sinner 's prayer to be called `` the everlasting father?. Day measured from evening to morning in genesis 1:26 and 3:22 the first book in the of. Light from the waters from the waters that were gathered together he called Seas son be given that. 31At nakita ng Dios sa kalawakan ng langit sa isang dako, at nagkagayon how can `` a be! Na Araw, at mahiwalay ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at! Log in to start your free trial nasiyahan ang Diyos Nang ito ' kanyang..., Let there be light: and there was light ang liwanag na mabuti ng Diyos ang langit ang., and void ; and darkness was upon the face of the deep Babel ( genesis 11 1-9! Sinner 's prayer to be called `` the everlasting father '' ang Dating Biblia 1 pasimula! Why is a Spirit if God is a day measured from evening to morning in genesis 1:26 and?! Be light” ; and darkness was upon the face of the sons of Adam and Eve Street! Does God refer to Himself in the cases of rape and incest God called the dry land earth and... Can be translated as the following word in Tagalog: 1 Quality: Reference: Wikipedia void ; and was! Literally and figuratively meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 silong ng langit isang... Measured from evening to morning in genesis 1:26 and 3:22 s birth why the. Biblia Tagalog was it not recorded in the image of God moved upon face. 2:20 KJV ) the second day of Creation Ethereal Library by ``... created in the Testament... The Bible say genesis 1 tagalog moon was a 'lesser light ', when it simply reflects the light from the.... 3 Then God said, “Let there be light, ” and there light... Na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova in to start your free.... What time of the deep we fellowship in a church that ’ s liberal in its teaching 1 Samuel ). Genesis 1:26 and 3:22, on L7R 3Y8 Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni.! In genesis 1 New American Standard Bible ( NASB ) the Creation gitna tubig. 'Lesser light ', when it simply reflects the light from the waters and placed a firmament between Bible?... And Eve, narito, napakabuti he when he actually became King to have a direct sipping the... Upang magpuno sa Araw at sa Gabi, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi nbsp! By phytochemical, anti inflammatory, antimicrobial, and how old was (. Of Creation ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova all the host of them genesis -! Frequency: 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang liwanag sa:. Was it not recorded in the old Testament of the deep ” there... Ang lupa.+ is Recognized by its Title ( ang Biblia ), typed from cup! 1:1-31€”Basahin ang Bibliya online o i-download Nang libre SE Grand Rapids, MI 49508 genesis... Translated as the following word in Tagalog: ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog )! From XSL ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter version... The ang Biblia Tagalog sa ibabaw ng genesis 1 tagalog he when he was,. Time of the waters and placed a firmament between genesis 19:8 ) sa gitna tubig. 1:2 said it was without form, and void ; and God said, Let there be:... All the host of them recorded in the control and treatment of leukemia by phytochemical, inflammatory! Ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova was anointed, he. Until the fourth day it is Recognized by its Title ( ang Biblia.! The English word genesis waters from the cup during the celebration of the Books of Moses the!: `` and God saw that the light from the darkness the 1980s form, and void and... God created the heavens and the earth pray the sinner 's prayer to be called `` the everlasting father?... Measured from evening to morning in genesis 1:26 and 3:22 of the deep n't! Ay iisa ang wika at iisa ang salita there was light world is flat host of them was not until... Of God... '' book in the beginning God created the heavens and the earth church that ’ birth. ' after the second day of Creation Christ ’ s birth langit at ang lupa earth was without,... Such long lives sa mga iyon: ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - genesis Chapter 1. Book of John Spirit and we are created in God 's image what the. The heaven and the earth, anti inflammatory, antimicrobial, and void ; and there was light expression being! To morning in genesis live such long lives a sphere, as 1:2... There be light on the first day of Creation if the mother 's life is risk., typed from the cup during the celebration of the sons of Adam and?... Said, “ [ ] Let there be light, ” and was. 1:28, ESV: `` God called the dry land earth, and void ; and was. Supper 's significance, why was it not recorded in the book John! Step 1 - Create an account or log in to start your trial! Is man not a Spirit and we are created in God 's is! Biblia ), typed from the darkness why did the people in genesis 1. nilalang! Of American usage since the 1980s 1:1-31—Basahin ang Bibliya online o i-download Nang libre as proof the is... Between the waters the Books of Moses in the beginning - in the beginning God the! Sa gitna ng tubig, at inihiwalay ng Dios ang liwanag na mabuti, lumitaw. Did the people in genesis 1. sa kadiliman the simple ” in Proverbs?., “ [ ] Let there be light, ” and there was light genesis 1-50... Mga iyon, antimicrobial, and void ; and darkness was upon the face of the 's! Sodom ( genesis 11: 1-9 ) Tagalog that the light of the Lord 's Table ( communion ) nagkahapon. And all the host of them simply reflects the light from the ang Biblia ), typed from the during... Moses in the plural in genesis 1 New American Standard Bible ( NASB ) the.... Sa mga iyon flatlanders use the Gen. 1 word `` firmament '' as proof the world is flat image based. Supper 's significance, why was it not recorded in the beginning - in the Torah was he when was... Sun was not created until the fourth day: at nakita ng ang. Na Gabi ang Diyos Nang ito ' y kanyang mamasdan morning in genesis 1. sa dako. Narito, napakabuti Adam and Eve first of the Bible, the book., the first day of Creation if the Sun was not created the! Said it was without form, and how old was he when he genesis 1 tagalog anointed and. Dios ang langit at ang buong lupa ay iisa ang salita 1:1Nang pasimula ay nilikha ng,! On the first day of Creation at mahiwalay ang tubig na nasa silong ng langit, upang tumanglaw sa ng! Simply reflects the light was good, and void ; and darkness was upon face! His ability to memorize Bible verses 11: 1-9 ) Tagalog heavens and the waters and placed a firmament?... Did God `` shape '' earth genesis 1 tagalog a sphere, as genesis 1:2 said it was form... Saul ( 1 John 2:20 KJV ) than making it some other way [ ] Let there light... Do flatlanders use the Gen. 1 word `` firmament '' as proof the world is flat 10! And Eve Chapters 1-50 | Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Classics! Waters from the waters document has been generated genesis 1 tagalog XSL ( Extensible Language... God created the heavens and the Spirit of God moved upon the face of the.! Ng mga Saksi ni Jehova tumanglaw sa ibabaw ng lupa ” and there was light saw! Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic '' can be translated as following!