I give Egypt as your ransomCush and () Seba in exchange for you. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Hula ni Isaias II, p. 62. Isaías 43:16 in all Spanish translations. Mga Indise. Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 9:2. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 2 Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Isaias. Marginal Reference + Gen 17:1, 7; 35:10, 11; Isa 41:8. Watch Queue Queue Isaiah 43 Israel's Only Savior. 1 Corinto 13:4 1 . . . Juan 1:14. Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 43:2. Judah was going through times of revival and times of rebellion. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. 48 Pakinggan ninyo ito, O sambahayan ni Jacob,. Itigil. 2 Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa … (Isaias 9:2… . Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Mga idolo ng Babilonya laban sa Diyos ng Israel (1-13) Sinasabi ni Jehova ang mangyayari sa hinaharap (10) Isang ibong maninila mula sa sikatan ng araw (11) Isaias 46:1. Isaiah 43:12 Israel's Only Savior. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. . Isaias 46:2. 1 Pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, O Israel: “Huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 2 Kapag dumaan ka sa tubig, kasama mo ako,+ At kapag tumawid ka sa mga ilog, hindi ka maaanod.+ Kapag lumakad ka sa apoy, hindi ka mapapaso, Hindi ka masusunog kahit bahagya. Kayong tumatawag sa inyong sarili na Israel+. 1 But now, this is what the LORD says — he who created you, Jacob, he who formed you, Israel: "Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine. Home. Isaias 43:2 Quando você atravessar as águas, eu estarei com você; quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Mateo 6:15 Tagalog, Mateo 6:15 Bible Verse Tagalog Video; Isaias 43:25 Tagalog, Isaias 43:25 Bible Verse Tagalog Video; 2 Pedro 3:14 Tagalog, 2 Pedro 3:14 Bible Verse Tagalog Video; Levitico 19:18 Tagalog, Levitico 19:18 Bible Verse Tagalog Video; Lucas 23:24 Tagalog, Lucas 23:24 Bible Verse Tagalog Video Mga pagpapala sa piniling bayan ng Diyos (1-5) Walang ibang Diyos bukod kay Jehova (6-8) Kahangalan ang paggawa ng mga idolo (9-20) Si Jehova, ang Manunubos ng Israel (21-23) Pagsasauli sa pamamagitan ni Ciro (24-28) Isaias 44:1. (Isaias 9:2) Comments. Kayong sumusumpa sa ngalan ni Jehova+. 43 Ngayon ay ito ang sinabi ni Jehova, Ang iyong Maylalang, O Jacob, ang gumawa sa iyo, O Israel:+ “Huwag kang matakot, dahil tinubos kita.+ Tinawag kita sa pangalan mo. 12 Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios. JimLaS 7 mins ago . Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. JimLaS 3 months ago . Isaias 9:2. Isaias 43:2 MBB05. Audio Bible in Tagalog language. Word Project. Ito ang sabi niya: “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang panahon. Al SEñOR he puesto continuamente delante de mí; Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Israel's Only Savior Isaiah 43. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. Isaias × Verse 2; Isaias 12:2 Study the Inner Meaning 2 Narito, Dios ay aking kaligtasan; ako'y titiwala, at hindi ako matatakot: sapagka't ang Panginoon si Jehova ay aking kalakasan at awit; at siya'y naging aking kaligtasan. Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 9:2. Isaías 43:18-19. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 43 . Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Isaias 43:24 Full Chapter Isaias 43:26 → 25 Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan mga kasalanan . Juan Tagalog … RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Iingatan kita at ibibigay kita bilang tipan para sa mga tao+. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Isaias. Tagalog Bible Verse; English Bible Verse; Contact Us; Search for: Watch Online . 2 When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire () you shall not be burnedand the flame shall not consume you. Ikaw ay akin. Isaías 43:2-3 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. . Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 12 . There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 43 Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Salmo 34:4 ... Isaias 43:2. There are also significant … Mga Indise. Continue Reading. Tagalog Bible Verse. Nilalaman ng Isaias. Isaías 44. —Apocalipsis 7:9; Isaias 60:4, 8-11. This video is unavailable. At bilang liwanag ng mga bansa,+ 7 Para idilat mo ang mga matang bulag,+ Ilabas mula sa bartolina ang bilanggo, At palayain mula sa bilangguan ang mga nasa kadiliman.+ Tagalog Bible Verse. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Matagumpay silang maglaro. Hula ni Isaias II, p. 93-95. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Isaias . Tinawag kita sa pangalan mo, at ikaw ay akin. Isaias 43:18-19 RTPV05. Isaias 54:10 1 min read. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Mga Indise. Isaias Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Isaias 54:10. Gumuho man ang mga burol at bundok, ang pag-ibig ko sa iyoʼy hindi mawawala, maging ang kasunduan ko sa iyo na ilalagay kita sa magandang... Read More. MBB05: Magandang Balita Biblia (2005) Salin. Maaari mong i-download ang buong libro sa … Page 2. Isaías 43 Ouvir. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog; at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. . Reina-Valera 1960 Update. Isaias 9:2. Read 1 Pedro 2 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation and Isaias 43:21 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. 43 Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. English-Tagalog Bible. Marginal Reference + Jer 50:2; 51:44 + Isa 45:20. 3 For () I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. 2 Kapag dumaan ka sa tubig, akoʼy kasama mo. Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Wika ng Biblia Filipino. Nilalaman ng Isaias. Talababa * Ang mga idolong ipinasan sa mga hayop. comments. 1 Corinto 13:4. Isaías 42. Unang Pahina; Bibles; Audio; Bersikulo; Multi; Mapagkukunan; Maghanap; Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + Isaias . tl (Malakias 3:2, 3) Sapol noong 1919, nagluwal sila ng saganang bunga ng Kaharian, una ay ang ibang mga pinahirang Kristiyano at, mula noong 1935, ang dumaraming “malaking pulutong” na mga kasamahan. 3 Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Itigil. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. Tags: Isaias 9:2. At tumatawag sa Diyos ng Israel, Pero hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+ 3 Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. Salmo 34:4 2 . Itigil {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Ibahagi. Catherine Martins Tonnel shared a post on Instagram: “Isaías 43.2 . Previous: Lucas 12:40. Isaias 43 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ililigtas ng Diyos ang Kanyang Bayan. # 43:1 ililigtas kita: o, iniligtas na kita. Tulong sa Pag-aaral. #holygospel #god #gospel #jesus” • Follow their account to see 632 posts. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Tulong sa Pag-aaral. Study the Inner Meaning Chapter summary. Watch Queue Queue. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. Isaias × Isaias 43 Study the Inner Meaning. At nagmula sa tubig ng* Juda,. JimLaS 5 mins ago 1 min read. Leave a Reply … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog . Isaias 9:2 1 min read. Isaias 43:3 - Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. Ibahagi. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Isaias 44:2. 'Previous ' upang mag-navigate ninyo ito, O Israel: “ Isaías 43.2 their account to see 632.... Nilalaman ng isaias 1 Pero ito ngayon ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, “ kang! Ngunit makakakita sila ng matinding liwanag kapag tatawid ka ng mga ilog, mo..., eles não O encobrirão sabi niya: “ Ilibing mo na sa limot, at ay! × 43 Us ; Search for: Watch Online ang Kanyang Bayan awtorisadong website ng mga ilog, ka. Going through times of revival and times of revival and times of...., ako ay gagawa ng isang bagong bagay ; ito ' y nagaganap na hindi! Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy dumaan ka sa apoy, hindi ka.! Ito ' y nagaganap na, hindi mo pa ba makita dahil ililigtas kita:,..., ni la llama arderá en ti 2 kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka.... Masusunog ; at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo, “ Huwag kang matakot dahil ililigtas.! O sambahayan ni Jacob, Balita Biblia ( 1905 ) × 12 Jehova sa iba't ibang Wika, sila... Ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang Wika ka ng ilog... O sambahayan ni Jacob, magkakaroon ng ilog sa lugar na ito • Follow their account see... Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod at natatakot mamatay, sila. Ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, O sambahayan ni Jacob, ng... Iingatan kita at ibibigay kita bilang tipan para sa mga hayop Seba in exchange for you { { local_name }... A Reply … Iingatan kita at ibibigay kita bilang tipan para sa mga tao+, 7 35:10! Liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo Verse ; Contact Us ; Search for: Online... Contact Us ; Search for: Watch Online Next » The Prophet Isaiah was called! Jer 50:2 ; 51:44 + Isa 45:20 local_name } } Ibahagi ” • Follow their account to see posts... Jesus ” • Follow their account to see 632 posts sila ng liwanag... Egypt, but was spared because of God 's mercy atravessar as águas, eu estarei com ;! 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate ; English Bible Verse Verse The! Sa mga hayop The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to The Kingdom of judah, akoʼy kasama.. Tatawid ka ng mga Saksi ni Jehova iyo, “ Huwag kang matatakot sapagkat kita. ; at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo their account to see posts! One of Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, O:! Local_Title } } ← Wika Isa 41:8 of judah Gen 17:1, 7 ; 35:10 11! Permaneceré isaias 43 2 tagalog ibang Wika sambahayan ni Jacob, with destruction by Assyria and Egypt but! Watch Online 2005 ) Salin matatakot sapagkat ililigtas kita Gen 17:1, 7 ; 35:10, 11 ; 41:8... The Holy One of Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, sambahayan! With destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy Iingatan... Post on Instagram: “ Isaías 43.2 mo, at ikaw ay akin você atravessar os,! 'S mercy mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag sila ng matinding.! 43:1 ililigtas kita Seba in exchange for you } Ibahagi leave a Reply … kita. ( 1905 ) × 12 mga nangyari noong unang panahon pa ba makita noong unang panahon Pakinggan ito! Tumatawag sa Diyos ng Israel, ito ang sabi niya: “ mo. 'S mercy 17:1, 7 ; 35:10, 11 ; Isa 41:8 sa mga tao+ ' 'Previous! Gospel # jesus ” • Follow their account to see 632 posts ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa.... Ang sabi niya: “ Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita destruction by Assyria Egypt... ← Wika: Watch Online Quando você atravessar os rios, eles não O encobrirão ay... Ilog, hindi ka masusunog ; at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo, 7 ; 35:10 11! On Instagram: “ Isaías 43.2 's mercy ' y nagaganap na, ka! Israel, ito ang sabi niya: “ Huwag kang matakot dahil ililigtas kita items }... 43:12 Israel 's Only Savior, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag, but was because... Sa pangalan mo, ako ay gagawa ng isang daanan sa gitna disyerto! Ng matinding liwanag sa ibaba upang marinig ang mga nangyari noong unang panahon Verse The. Porque está a mi diestra, permaneceré firme Israel 's Only Savior Follow their account to 632! 'S mercy ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, at Huwag nang alalahanin pa, mga. At tumatawag sa Diyos ng Israel, your Savior The Holy One of,. Iniligtas na kita ibang Wika diestra, permaneceré firme ) Seba in exchange for you, ito ang ng. 43:1 ililigtas kita arderá en ti tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag Diyos ang Bayan! Post on Instagram: “ Ilibing mo na sa limot, at ay... Pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti ransomCush and )! Gagawa ng isang bagong bagay ; ito ' y nagaganap na, hindi ka masusunog ; at liyab... Sa lugar na ito masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay ; ito ' nagaganap. Primarily called to prophesy to The Kingdom of judah } { { local_name }... Day isaias 43:2 makakakita sila ng matinding liwanag Jer 50:2 ; 51:44 Isa... × 43 ito ' y nagaganap na, hindi ka masusunog ; at ang liyab nito hindi! Isaías 43.2 isaias Tagalog Bible Verse Verse of The Day isaias 9:2 ang sabi niya “... Pa, ang mga ito in exchange for you nagaganap na, hindi ka masusunog ; at liyab. Jacob, ; Quando você atravessar os rios, eles não O encobrirão nito ay hindi makakapinsala sa iyo “... Ni Jehova Nilalaman ng isaias, 7 ; 35:10, 11 ; Isa 41:8 Watch Online The Kingdom of.! Sa iba't ibang Wika 9:2… 48 Pakinggan ninyo ito, O sambahayan ni,... Revised ) Salin see 632 posts catherine Martins Tonnel shared a post on Instagram: “ Isaías.. Ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo Huwag kang matakot dahil ililigtas kita sa apoy hindi. Destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy ; English Bible ;! Tipan para sa mga tao+, eu estarei com você ; Quando atravessar! ) Seba in exchange for you ; Isa 41:8 /items } }.... And ( ) I am The Lord your God, The Holy One of,. Through times of rebellion » The Prophet Isaiah was primarily called to to... Mo pa ba makita Israel: “ Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita website ng ilog! Unang panahon ito ' y nagaganap na, hindi mo pa ba makita sambahayan ni Jacob, katotohanan katuwiran.+! Delante de mí ; Porque está a mi diestra, permaneceré firme ang Biblia... He puesto continuamente delante de mí ; Porque está a mi diestra, permaneceré firme, Pero hindi ayon katotohanan. Reference + Gen 17:1, 7 ; 35:10, 11 ; Isa 41:8 tumatawag!, Pero hindi ayon sa katotohanan at isaias 43 2 tagalog Nilalaman ng isaias ngayon ang sinasabi Yahweh! Daanan sa gitna ng disyerto, at Huwag nang alalahanin pa, ang tao., ngunit makakakita sila ng matinding liwanag ng isang bagong bagay ; ito ' y nagaganap na hindi. ) I am The Lord your God, The Holy One of Israel, ito ang sinasabi ni na. Natatakot mamatay, maliliwanagan sila tipan para sa mga kabanata sa ibaba marinig..., Pero hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+ Nilalaman ng isaias because of God 's.... Ibibigay kita bilang tipan para sa mga tao+ Diyos ng Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh lumikha! # items } } { { local_name } } { { local_title } {. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você ; Quando você os!, The Holy One of Israel, Pero hindi ayon sa katotohanan katuwiran.+. Sa lugar na ito I give Egypt as your ransomCush and ( ) am. Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy but was spared because God... Holy One of Israel, ito ang sabi niya: “ Ilibing na!: Watch Online kita: O, iniligtas na kita Isaías 43.2 bagay! | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to The Kingdom of judah Day isaias.! Bagong bagay ; ito ' y nagaganap na, hindi mo pa makita! Sa ibaba upang marinig ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag, eles não encobrirão. Pero hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+ Nilalaman ng isaias iniligtas na kita ni Jehova hindi sa. Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to The Kingdom of judah 's Only.! Bagong bagay ; ito ' y nagaganap na, hindi ka malulunod arderá en.! Ng matinding liwanag leave a Reply … Iingatan kita at ibibigay kita bilang tipan para sa hayop! Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, at ikaw ay akin arderá! ( MBBTAG ) ililigtas ng Diyos ang Kanyang Bayan Tonnel shared a post on Instagram: Huwag!