Kontakt

PhDr. Adriana Mitasová, PhD., MBA
štatutárny zástupca a predseda OZ

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
riaditeľ sekcie vedy a výskumu

PhDr. Bystrík Mitas, PhD., MBA
riaditeľ sekcie vzdelávania

Sídlo:
Hlavná 543, 919 25 Šúrovce
IČO: 42126525
DIČ: 2022437593
Mail: zdruzeniesp@mail.com