Supervízia

Naša spoločnosť poskytuje nielen akreditované vzdelávanie Supervízia v pomáhajúcich profesiách, ale zároveň ponúka aj možnosť realizácie skupinovej a individuálnej supervízie.

Tím supervízorov
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
Doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
Doc. PhDr. ThDr. Maroš Šip, PhD.

Cena
individuálna supervízia: 37,00 Eur/h
skupinová supervízia: 39,00 Eur/h

Termíny
Potrebné dohodnúť prostredníctvom mailu: zdruzeniesp@gmail.com

Nie sme platcovia DPH.