Otvárame akreditované vzdelávanie Supervízia v pomáhajúcich profesiách v termíne 24. - 26.03.2022 v Dolnej Krupej

Vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR pod č. 3498/2019/4/1

Rozsah vzdelávania: 240 hodín
kontaktných 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni) + supersupervízia 60 h

Prvá časť vzdelávania: 24. - 26.03.2022
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 24.03.2022 o 9,00 h

Miesto konania: Ubytovacie priestory Občianskeho združenia sv. Rafael, Nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá
(v zariadení je možnosť ubytovania. Cena: od 19 Eur/noc. Bližšie informácie na: https://www.rafaeldk.sk/socialny-podnik-rafael)

Projekty

Názov projektu: Občan v centre poradenstva

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Obdobie realizácie: 3/2019 – 02/2021
Miesto realizácie: Trnava, Sereď, Dolný Kubín Prešov

Cieľ:

O nás

Sme dobrovoľným nepolitickým záujmovým združením občanov, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní v sociálnej práci, poradenských aktivitách pri riešení sociálnych problémov obyvateľstva a supervízii v sociálnej práci.

Subscribe to Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce RSS