Špecializované sociálne poradenstvo otvárame 2.-5.5.2023 (Dolná Krupá)

Názov kurzu: Špecializované sociálne poradenstvo Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Číslo potvrdenia o akreditácii: 3498/2019/4/2
Informácie o vzdelávacom programe: • Vzdelávací program je určený sociálnym pracovníkom pracujúcim v sociálnych službách alebo ďalším osobám so záujmom o poradenskú prácu v sociálnej oblasti, školstve alebo v zdravotníctve • Základnou podmienkou na absolvovanie vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca resp. po konzultácii aj v iných humanitne zameraných odboroch • Rozsah programu: 180 hodín, kontaktných 120 hodín (4 stretnutia po 3 dni) • Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 16 osôb)
Plánovaný začiatok kurzu: 2.-5. máj 2023
Miesto: Dolná Krupá / Prešov (podľa prihlásených účastníkov)

Otvárame akreditované vzdelávanie Supervízia v pomáhajúcich profesiách v termíne 24. - 26. 4. 2023 v Dolnej Krupej

Vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR pod č. 3498/2019/4/1

Rozsah vzdelávania: 240 hodín kontaktných 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni) + supersupervízia 60 h

Prvá časť vzdelávania: 24. - 26.apríl 2023 (na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 24. apríl 2023 o 9,00 h

Miesto konania: Ubytovacie priestory Občianskeho združenia sv. Rafael, Nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá (v zariadení je možnosť ubytovania. Bližšie informácie na: https://www.rafaeldk.sk/socialny-podnik-rafael)

Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách (v spolupráci s ISZV, s.r.o.)

Názov kurzu: Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách Vzdelávacia inštitúcia: Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s. r. o. Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Informácie o vzdelávacom programe: • Vzdelávací program je určený odborným a riadiacim zamestnancom poskytovateľa sociálnych služieb • Rozsah programu: 60 hodín v 3 moduloch, z toho teoretická časť 20 hodín, praktická časť 40 hodín

Kvalita sociálnych služieb (v spolupráci s ISZV, s.r.o.)

Názov kurzu: Kvalita sociálnych služieb
Vzdelávacia inštitúcia: Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s. r. o.
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácie o kurze:
• Kurz je určený odborným a riadiacim zamestnancom poskytovateľa sociálnych služieb
• Rozsah kurzu: 120 hodín v 6 moduloch, z toho teoretická časť 64 hodín, praktická časť 56 hodín

Projekty

Názov projektu: Občan v centre poradenstva

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Obdobie realizácie: 3/2019 – 02/2021
Miesto realizácie: Trnava, Sereď, Dolný Kubín Prešov

Cieľ:

O nás

Sme dobrovoľným nepolitickým záujmovým združením občanov, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní v sociálnej práci, poradenských aktivitách pri riešení sociálnych problémov obyvateľstva a supervízii v sociálnej práci.

Subscribe to Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce RSS