Vedecký a lektorský tím

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Ručková, PhD.
doc. PhDr. ThDr. Maroš Šip, PhD.
doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
PhDr. Bystrík Mitas, PhD., MBA
PhDr. Adriana Mitasová, PhD., MBA
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
Mgr. Lucia Drotárová, PhD.
Mgr. Ing. Miroslav Šulík
JUDr. Jaroslava Krivdová
PhDr. Jana Mazalánová
PhDr. Katarína Trubanová
PhDr. Bc. Jaroslava Malček
Ing. Bronislava Švehláková
Mgr. Veronika Komárová