Ponuka kurzov

Ponúkame nasledovné 3 online kurzy:

  1. Rozvoj zručností opatrovateľky (metódy a techniky opatrovania)
  2. Rozvoj komunikačných zručností opatrovateľky
  3. Rozvoj osobnostných zručností opatrovateľky

Akreditovaný kurz Supervízia v pomáhajúcich profesiách v Bardejove, Prešove a Svätom Jure

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou akreditovaného vzdelávacieho programu akreditovaného MŠVVaŠ SR.

Supervízia v pomáhajúcich profesiách pre záujemcov z regiónu východného a stredného Slovenska so začiatkom v termíne:

30.09. – 02.10.2021 Prešov/Bardejov
pre záujemcov z regiónu západného a stredného Slovenska so začiatkom v termíne:

23. - 25.09.2021 Svätý Jur
Podrobnejšie informácie budú uvedené v pozvánke, ktorá bude zaslaná záväzne prihláseným účastníkom. Na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania.

Rozsah vzdelávania: 240 hodín
kontaktných 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni) + supersupervízia 60 h

Akreditovaný kurz Špecializované sociálne poradenstvo začína 5.10.2020 v Prešove

Rozsah vzdelávania: 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni)

Prvá časť vzdelávania: 05. - 07.10.2020
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalší termín vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 05.10.2020 o 9,00 h

Miesto konania: Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov
V hoteli je aj možnosť ubytovania. Podrobnejšie informácie: http://www.lineas.sk/index.php/ubytovanie

Občianska poradňa

Inovatívna a moderná forma poskytnutia komplexného občianskeho poradenstva občanom ohrozeným sociálnym vylúčením na komunitnej úrovni.

Cieľom je poskytnutie dostupnej inovatívnej formy súhrnného poradenstva pri riešení sociálno-ekonomických problémov občanov z oblasti:
• sociálneho poradenstva,
• finančného poradenstva,
• psychologického poradenstva
• právneho poradenstva

Projekty

Názov projektu: Občan v centre poradenstva

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Obdobie realizácie: 3/2019 – 02/2021
Miesto realizácie: Trnava, Sereď, Dolný Kubín Prešov

Cieľ:

O nás

Sme dobrovoľným nepolitickým záujmovým združením občanov, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní v sociálnej práci, poradenských aktivitách pri riešení sociálnych problémov obyvateľstva a supervízii v sociálnej práci.

Subscribe to Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce RSS